metalurgia

Do czego jest nam konieczna stal

produkcja stali
Author: Uri Tours
Source: http://www.flickr.com
Przemysł metalowy jest jednym z najdawniejszych wymysłów ludzkości. Zdolność wytwarzania instrumentów z metalu była rewolucją nie tylko w sferze wojskowości ale też - a nawet głównie - w rolnictwie. Użycie solidniejszych urządzeń wpłynęło na podniesienie produkcji rolnej, a to pozwoliło na powiększenie ilości ludności a w rezultacie na rozwój kraju i gospodarki. Konieczna była nowa organizacja życia publicznego, jego charakterystyczną cechą była specjalizacja. Nadwyżka żywnościowa uwolniła przykładowo rzemieślników takich jak szewc, kowal itp. od konieczności uprawy ziemi.